Digər nitg hissələri ilə ortaq olan qoşmalar

Bəzi qoşmalar başqa nitg hissələri ilə ortaq sözlərdən ibarətdir. Bunlar aşağıdakılardır: Tərəf – İsim və qoşma kimi işlənir. Məssələn, Hər tərəf (isim) aydınlıq içində idi. Qadın maşına tərəf (qoşma)gedirdi. Qarşı,…

18 Bəyənmə No comments

Qoşmaların yazılışı. Sinonim qoşmalar

Qoşmaların əksəriyyəti qoşulduğu sözdən ayrı yazılır. İlə qoşması saitlə bitən sözlərə qoşulanda ayry yazılır, samitlə bitən sözlərə qoşulanda isə həm bitişik (-la), həm də ayrı yazıla bilir. Məsələn, atamla, Elçin…

84 Bəyənmə 2 Comments