Fel şəkillərinin rəvayəti

Fel şəkillərinin rəvayəti felin sadə şəkillərinə imiş hissəciyi əlavə etməklə düzəlir. İmiş hissəciyi saitlə qurtaran fel şəkillərində ayrı, samitlə qurtaranlarda isə həm ayrı, həm də bitişik yazılır. Мəsələn: gəlməli imiş,…

15 Bəyənmə No comments