Fel şəkillərinin rəvayəti

Fel şəkillərinin rəvayəti felin sadə şəkillərinə imiş hissəciyi əlavə etməklə düzəlir. İmiş hissəciyi saitlə qurtaran fel şəkillərində ayrı, samitlə qurtaranlarda isə həm ayrı, həm də bitişik yazılır. Мəsələn: gəlməli imiş,…

15 Bəyənmə No comments

Felin təsriflənən formaları. Felin sadə şəkilləri

Felin Təsriflənən Formaları Fellər iki böyük qrupa ayrılır: Felin təsriflənən formaları Felin təsriflənməyən formalan Felin təsriflənən formaları şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişir. Felin sadə və mürəkkəb şəkilləri təsriflənən formalardır. Felin…

42 Bəyənmə 1 Comment