Dərs 7 — Sadə nəqli cümlə

LEKTION 7 – der einfache Aussagesatz Sadə nəqli cümlə deyərkən bitmiş bir fikri ifadə edən cümlə başa düşülür. Ən sadə və qısa cümlə kimi felin şəxslər üzrə təsrifi götürülə bilər. Ich…

6 Bəyənmə No comments