Dərs 5.3 – Sifətin hallanması

LEKTION 5.3 – Deklination der Adjektivel Azərbaycan dilində olduğu kimi alman dilində də sifət adlandırılan nitq hissəsi isimlərin əvvəlində gələrək onların əlamət və keyfiyyətini bildirir. Sifətlər wie? (necə?), was für ein?, was für eine?…

11 Bəyənmə No comments