Dərs 5.6 — Sifətlərin qarışıq hallanması

LEKTİON 5.6 – Die gemischte Deklination der Adjektive Sifətlər aşağıdakı hallarda qarışıq hallanma üzrə hallanır: 1. Qeyri müəyyən artikllərlə – ein, eine 2. Yiyəlik əvəzlikləri ilə – mein\meine, dein\deine, sein\seine, ihr\ihre, unser\unsere, euer\eure…

9 Bəyənmə No comments