Qoşmaların yazılışı. Sinonim qoşmalar

Qoşmaların əksəriyyəti qoşulduğu sözdən ayrı yazılır. İlə qoşması saitlə bitən sözlərə qoşulanda ayry yazılır, samitlə bitən sözlərə qoşulanda isə həm bitişik (-la), həm də ayrı yazıla bilir. Məsələn, atamla, Elçin…

84 Bəyənmə 2 Comments