Sözlərin sonunda samitlərin yazılışı və tələffüzü

Sonu b, d, g və c ilə bitən bəzi sözlərdə bu hərflər kar kimi tələffüz olunur: qənd [qənt], hicab [hicap], kitab [kitap], ağac [ağaç], otaq [otax], ahəng [ahənk], atlaz [atlas],…

510 Bəyənmə 23 Comments

Bəzi saitlərin tələffüzü

Rus və Avropa mənşəli alınma sözlərin bir çoxu o ilə yazılır, [a] kimi tələffüz edilir: proqram [praqram], motor [mator], orijinal [arjinal], Moskva [Maskva], model [madel], monolit [manalitj, monoloq [manalok], kombayn…

122 Bəyənmə 1 Comment

Bəzi saitlərin uzun tələffüzü

Dilimizdə, əsasən, ərəb mənşəli bir sıra sözlər var ki, onlarda bəzi saitlər bir qədər uzun tələffuz olunur: [a:] [e:] Arif [A:rif], alim [a:lim], Sabir [Sa:bir], şikayət [şika:yət], əfsanə [əfsa:nə] və…

426 Bəyənmə 22 Comments