İsmin hallanması

İsimlər cümlədə başqa nitq hissələri ilə əlaqəyə girərkən müəyyən qrammatik şəkilçilər qəbul edərək dəyişir. İsmin belə dəyişməsi onun hallanması adlanır. İsmin altı halı vardır. Bu halların adları, sualları və şəkilçiləri…

201 Bəyənmə 7 Comments