Dərs 4.10 – Alman dilində təsirlik hal

LEKTION 4.10 – der Akkusativ İsmin təsirlik halı kimi?, nəyi? və ya haranı? suallarından birinə cavab verir. Təsirlik hal: 1. fellərdən objektə verilən sualların yuxarıda verilmiş suallardan birinə uyğun olması və ya 2. Önlüyün təsirlik…

4 Bəyənmə No comments