Dərs 7.3 – Tabeli mürəkkəb cümlə

LEKTİON 7.3 – Das Satzgefüge Tabeli mürəkkəb cümlə iki cümlədən ibarət olur: baş və budaq cümlə. Baş cümlə ilə budaq cümlə bir birinə bağlayıcılar və ya bağlayıcı sözlərlə (nisbi əvəzlik, sual əvəzliyi, yer zərflikləri və…

11 Bəyənmə No comments