Dərs 7.6 – Tamamlıq budaq cümləsi

LEKTİON 7.6 – der Objektsatz Tamamlıq budaq cümləsi baş cümlənin tamamlığı funksiyasını icra edir. Budaq cümlə baş cümləyə dass (nə), ob (ki,- mı4) və wer (kim), was (nə), wo (harada) və sair nisbi əvəzliklərlə birləşir. Tamamlıq budaq cümləsində söz…

4 Bəyənmə No comments