Dərs 4.1 – Ümumi və xüsusi isimlər

LEKTİON 4.1 – die allgemeinen Substantive und Eigennamen İsmin qarammtik kateqoriyalarından biri də ümumi və xüsusi olmasıdır. ÜMUMİ İSİMLƏRdeyərkən ümumi sinfə/cinsə aid olan canlı və cansız əşyaların adları başa düşülür. Misal üçün: der Mensch…

11 Bəyənmə No comments