Mətnaltı məna haqqında. Müəllifin dili və tipin dili.Elmi üslub. Elmi üslub nədir?

Sözün, yaxud bütöv mətnin ifadə etdiyi mənanın üzdə yox, mətnin dərinliyində gizlədilməsinə mətnaltı məna deyilir. Burada mətnin ifadə etdiyi məna dərhal anlaşılmır. Mətnaltı məna aşağıdakı məqsədlərdən yaranır: Hər hanısa bir…

18 Bəyənmə No comments

Bədii üslub. Bədii üslub nədir?

Bədill üslub milli bədii təfəkkürün ifadəsi olub obrazlı, emosional nitq formasıdır. Bədii üslub bədii əsərlərin dilidir. Ədəbi dilin tarixində bədii üslub hər zaman aparıcı olmuşdur, müəyən mərhələlərdə isə bütövlükdə ədəbi…

128 Bəyənmə No comments

Üslub haqqında

Dilin üslublarını, ümumiyyətlə, üslubi imkanlarını öyrənən elməüslubiyyat deyilir. Üslubbiyyatın əsas vahidi üslubdur. Üslub üslubiyyata nisbətən geniş anlayışdır. Üslubiyyat dilçilik terminidir, üslub isə ədəbiyyatda, incəsənətdə və başqa sahərələrdə işlənir.Üslub dil vasirələribdən…

19 Bəyənmə No comments