Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları.

Azərbaycan ədəbi dili funksional üslublar sisteminə malikdir. Həmin üslublar aşağıdakılardır: Bədii üslub Elmi üslub Publisistik üslub Məişət üslubu Rəsmi- işgüzar üslub Funksional üslublar mili ictimai təfəkkürümüzün əsas sahələrini əhatə edir….

46 Bəyənmə 2 Comments