Dərs 5.2 – Sifətin üstünlük dərəcəsi

LEKTİON 5.2 – Der Superlativ Sifətin üstünlük dərəcəsindən danışarkən buna 2 tərəfdən yanaşmaq lazımdır: 1. Sifət kimi 2. Zərlik kimi 1.SİFƏT KİMİSifətlərin üstünlük dərəcəsi belə düzəlir: Təkhecalılar üçün kökdə Umlaut (ä,ü,ö), sonda -ste sonluğu artırılır. Nümunə:…

14 Bəyənmə No comments