Cümlənin həmcins üzvləri

Bəzi cümlələrdə eyni suala cavab verən, cümlənin eyni bir üzvü ilə tabelilik, lakin bir-birilə tabesizlik əlaqəsində olan üzvlər olur. Məsələn, Mart, aprel, may yaz aylarıdır. Evdə, işdə, yolda bu fıkir…

56 Bəyənmə 3 Comments

Cümlənin baş üzvləri. Mübtəda

Mübtəda cümlənin baş üzvü olub, kim? nə? bəzən də hara? suallarından birinə cavab verir və cümlədə haqqında danışılanı (şəxs, əşya, hadisə) bildirir. İsmin adlıq halında olan sözlər və birləşmələrlə ifadə…

348 Bəyənmə 3 Comments

Sadə cümlə. Cümlə üzvləri

Müstəqil leksik mənaya malik olan və cümlədə başqa sözlə (bəzən bir neçə sözlə) sintaktik əlaqəyə girən sözlər cümlə üzvü adlanır.  Cümlə üzvləri bir sintaktik suala cavab verir  və firkin ifadə…

40 Bəyənmə 2 Comments