Cümlə üzvlərinin iştirakına görə sadə cümlənin növləri

Baş üzvlərin iştirakına görə cümlənin iki növü var: Cüttərkibi cümlələr Təktərkibli cümlələr Cüttərkibi cümləlr. Baş üzvlərin hər ikisinin iştirak etdiyi sadə cümlələr cüttərkibli cümlələr adlanır. Məsələn, Dərələr uğuldadı. Göylər guruldadı….

62 Bəyənmə No comments

Cümlə üzvlərinin əlavəsi

Cümlədə özündən əvvəlki üzvə aid olub onun mənasını izah edən, konkretləşdirən, həmin üzvün bütün qrammatik formalarını qəbul edən sözə və ya söz birləşməsinə cümlə üzvlərinin əlavəsi deyilir. Təyin və feli…

82 Bəyənmə 2 Comments