Dərs 3.3 — Fellərin İdarəsi

LEKTİON 3.3 – die Rektion der Verben Fellərin idarəsi deyərkən fellərin hal tələb etməsi başa düşülür. Bu isə o deməkdir ki, feldən sonra gələn isimlər (əsasən Objektlər) hər hansı bir halda…

3 Bəyənmə No comments

Qaydasız fellər / Irregular Verbs Table

Ingilis dilində əsas fellər qaydalı (regular) və qaydasız (irregular) olur. Qaydali fellərin kecmiş zamanını duzəldərkən onun sonuna –ed şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn : listen;  listen + ed =listened Qaydasız fellər isə…

648 Bəyənmə 59 Comments