The sounds in English – İnglis dilindəki səslər. Vowels

[i:]  “e” əsasən təkhecalı sözlərin sonunda: me, he, be, she, the;  “e, ea,eo” – tree, see, three, easy, please, people;  “ie, ei” –  field, chief, shield, ceiling; [ı]  “y” hərfi…

15 Bəyənmə No comments

Dərs 1.1 – Alman dilində sait səslər

LEKTİON 1.1 – die Vokale Biz 1-ci dərsimizdə alman dilinin əlifbasının latın qrafikası ilə olan azərbaycan dili əlifbası ilə xeyli oxşar olduğunu demişik. Amma alman və azərbaycan sait səslərinin tələffüzündə də…

21 Bəyənmə No comments