Dərs 4.9 – Alman dilində yönlük hal

LEKTİON 4.9 – der Dativ İsmin yönlük halı kimə?, nəyə? və ya haraya? suallarından birinə cavab verir. Yönlük hal: 1. fellərdən objektə verilən sualların yuxarıda verilmiş suallardan birinə uyğun olması və ya 2. Önlüyün yönlük…

15 Bəyənmə No comments