Təyin budaq cümləsi. Zərflik budaq cümlələri.

Təyin budaq cümləsi baş cümlənin isimlə (və ya isimləşmiş sözlərlə)ifadə olunmuş üzvlərindən birinə aid olub, onu izah edir və təyinin suallarına ( necə? nə cür? hansı?) cavab verir. Baş cümlədə…

45 Bəyənmə No comments

Zərflik. Zaman zərfliyi

Zərflik cümlənin ikinci dərəcəli üzvü olub, hərəkəti və ya əlamətin meydana çıxmasını müxtəlif cəhətlərdən izah edir. Zərflik, əsasən, zərflərlə – tərzi – hərəkət, zaman, yer, miqdar zərfləri ilə fadə olunur….

160 Bəyənmə 3 Comments