Print

Азербайджанский язык, глагол мочь, kı – суффикс принадлежности, усилительный ki

9 Bəyənmə Şərh yazmaq

Модальный глагол Мочь ( EDƏ BİLMƏK), KI- как суффикс принадлежности; усилительный Kİ.

Модальность в азербайджанском языке возможность выполнения действий: Мочь, Быть в состоянии. Это выражается с помощью слова bilmək (знать). Эта модальность образуется с помощью суффиксов -(у)а, присоединяемых к основе смыслового глагола ( действие, к которому вы выражаете свое отношение), сочетаясь с Bilmək, который с соответствующими суффиксами и указывает на время и лицо действия:

 • Mən azərbaycanca daniş –a bil-ir-əm – Я могу говорить по – азербайджански.

Как видите слово bilmək стоит после смыслового глагола, а не перед ним как в русском языке. Изучите правила:

Настоящее простое время (ir) – Могу

 • Mən rusca danişa bil-ir-əm – Я могу говорить по русски
 • Sən rusca danişa bil-ir – sən – Ты можешь говорить по-русски
 • O rusca danişa bil-ir – Он (она) может говорить по -русски
 • Biz rusca danışa bil-ir-ik – Мы можем говорить по -русски
 • Siz rusca danişa bil-ir-si(ni)z –  Вы можете говорить по- русски
 • Onlar rusca  danişa bil-ir-(lər) – Они могут говорить по- русски

Поскольку Личные суффиксы во всех временных формах одинаковы, образование этой модальности только, в 1-ом лице:

Прошедшее неопределенное время (miş)

 • Mən ona kömək edə bil-miş-əm – я смогу помочь ему

Прошедшее категорическое время ( di):

Mən ona şəhəri göstər – ə bilmə-dim – Я не смог показать ему город.

Прошедшее простое пересказательное время (ir+di)

O zaman mən özüm dərslərimi edə bil-ir-di-m – В то время я сам мог делать свои уроки.

Давнопрошедшее повествовательное время (miş +di)

Mən kitabı çətinliklə tapa bil-mişdi -m – Я с трудом смог найти книгу. (А он ее опять потерял)

Категорическое будущее время (əcək) 

Mən məktubu sabah göndərə bil-əcəy-əm – Я завтра смогу послать письмо.

Неопределенное будущее время (ər) 

 • Mən onlara şəhəri göstər-ə bil- ər -əm – Я смогу показать им город завтра (я думаю)

Как видите, смысловой глагол не изменяется. Только слово bilmək указывает на все аспекты действия. Отрицательная форма – ma, mə– также ставится в этом слове после корня: ədə bil-mək – edə bil-mə-mək

Второе грамматическое правило в этом  уроке касается этого вездесущего – ki-. Мы уже знаем его употребление как союз “что” придаточных предложений: Mən gördüm ki, o, yaxşı qaça bilir – Я увидел, что он может хорошо бегать.

Но суффиксы – ki, kı, kü, ku – выполняют такие функции:

 • Присоединяясь к притяжательным местоимениям (mənim, onun), а также к существительным  в Родительном падеже (in) заменяют их предметы принадлежности. Слова, таким образом, становясь предметным понятием, могут изменяться по падежам и числам:

Sənin şirkətin burada, mənimki işə Moskvadadır – Твоя фирма здесь, а моя (фирма) – в Москве.

 • Присоединяясь к словам в Местном падеже после суффиксов (da, də), причём в двух вариантном плане (ki, kı), образуют определение, указывающее на место нахождения (принадлежности) указывающее на место нахождения (принадлежности) указанного им предмета:
 • Otaqda – kı şəillər mənimdir – Картины, которые находятся в комнате, мои.Как определения эти ki – производные также могут выступать вместо характеризуемых ими слов и соответственно изменяться по падежам и числам:

Hər mehmanxanada Xidmət Bürosu var. Mən bu mehmanxanada-ki-na getdim və xahiş etdim ki, onlar bizim qrupumuza Qobustandaki şəkilləri göstərsinlər, çünki Qobustandakılar bütün dünyada məşhurdurlar – В каждой гостинице имеется Бюро услуг. Я пошёл в то, что в этой гостинице, и попросил, чтобы они показали нашей группе рисунки, которые находятся в Гобустане, потому что (рисунки), что в Гобустане знамениты во всём мире.

 • В одновариантной форме только -ki- употребляется как усилительная частица. Например: в случае выбора либо…. либо….ни…ни….

Namiq indi ya universitetdə, ya da ki kitabxanadadır – Намик сейчас либо в университете, либо же в библиотеке.

O, məndən, səndən, nə də ki başqa bir adamdan soruşmadı – Он не спросил ни у меня, ни у тебя, ни (даже) у какого – то другого человека.

В этой функции она употребляется как частицы “же даже” в русском языке.

Слова для практики:

 • müşahi’də etmək – наблюдать
 • hətta – məzə’li -даже
 • höku’mət – забавный
 • yer’li – местный
 • Nə isə – в общем 
 • şir’kət – фирма\компания 
 • var’lı -богатый
 • ax’ir\son – конец
 • əylən’cə – развлечение
 • ka’sib – бедный 
 • indi’ki – настоящий 
 • fəali’yyət – деятельность 
 • xid’mət – услуга
 • təhlü’kə – опасность 
 • ferqlənmək- отличаться 
 • hadi’sə – событие.

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

3/5 - (2 votes)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: