İnteraktiv Ərəb Əlifabsı

Ərəb əlifbasında 28 hərf vardır. Ərəb əlifbasındakı hərflər yalnız samit səsləri bildirir. Sait səslər isə “hərəkə” adlanan xüsusi işarələrlə ifadə olunur.
Hər dildə olduğu kimi ərəb əlifbası hərflərinin özünəxas yazılışı, adı və tələffüzü vardır.

Bu yazımızda Ərəb Əlifbasını bir məqalədə tam öryənilməsinə çalışacağıq.

# sonda ortada başda ayrıca adı səsli
1 ـا ا أَلِف‎ [ạảlif‎]
2 ـب ـبـ بـ ب بَاء‎ [bāʾ‎]
3 ـت ـتـ تـ ت تَاء‎ [tāʾ‎]
4 ـث ـثـ ثـ ث ثَاء‎ [tẖāʾ‎]
5 ـج ـجـ جـ ج جِيم‎ [jīm‎]
6 ـح ـحـ حـ ح حَاء‎ [ḥāʾ‎]
7 ـخ ـخـ خـ خ خَاء‎ [kẖāʾ‎]
8 ـد د دَال‎ [dāl‎]
9 ـذ ذ ذَال‎ [dẖāl‎]
10 ـر ر رَاء‎ [rāʾ‎]
11 ـز ز زَاى [zāy̱]
12 ـس ـسـ سـ س سِين‎ [sīn‎]
13 ـش ـشـ شـ ش شِين‎ [sẖīn‎]
14 ـص ـصـ صـ ص صَاد‎ [ṣād‎]
15 ـض ـضـ ضـ ض ضَاد‎ [ḍād‎]
16 ـط ـطـ طـ ط طَاء‎ [ṭāʾ‎]
17 ـظ ـظـ ظـ ظ ظَاء‎ [ẓāʾ‎]
18 ـع ـعـ عـ ع عَيْن‎ [ʿaẙn‎]
19 ـغ ـغـ غـ غ غَيْن‎ [gẖaẙn‎]
20 ـف ـفـ فـ ف فَاء‎ [fāʾ‎]
21 ـق ـقـ قـ ق قَاف‎ [qāf‎]
22 ـك ـكـ كـ ك كَاف‎ [kāf‎]
23 ـل ـلـ لـ ل لاَم‎ [lạam‎]
24 ـم ـمـ مـ م مِيم‎ [mīm‎]
25 ـن ـنـ نـ ن نُون‎ [nūn‎]
26 ـه ـهـ هـ ه هَاء‎ [hāʾ‎]
27 ـو و وَاو‎ [wāw‎]
28 ـي ـيـ يـ ي يَاء‎ [yāʾ‎]

Ərəb əlifbasına xitab olunmuş musiqi parçasını dinləmək istərdinizmi?

Hərflərin yazılış qaydalarını yoxlamaq üçün aşağıdakı proqram-trenajerunu təqdim edirik. Proqramı kompüterinizə quraşdırmaq lazım deyil. Proqramda 3 çətinlik mərhələsi vardır.

Mərhələ 1 Hərfi tapmaq
Mərhələ 2 Hərfin bütün halını tapmaq
Mərhələ 3 Sözü yazmaq
Ərəb Əlifbası proqramı (176Kb)

1 2 3

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
2Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 0 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *