Dərs 4.11- İsimlərin hal kateqoriyası

LEKTİON 4.11 – Die Deklination der Substantive

Alman dilində də azərbaycan dilində olduğu kimi isimlər hallar üzrə dəyişir, yəni hallanır.
Alman dilində azərbaycan dilindən fərqli olaraq cəmisi 4 hal mövcuddur.

1. Nominativ         wer? was?
— Adlıq hal           kim? nə?

2. Akkusativ          wen? was?
— Təsirlik hal        kimi? nəyi?

3. Dativ                 wem? 
— Yönlük hal         kimə? nəyə?

4. Genitiv              wessen?
— Yiyəlik hal        kimin? nəyin?

Bütün isimlər ilkin halda, yəni lüğətdə Nominativ-də, soz birləşmələrində və cümlələrdə işlənərkən isə müxtəlif hallarda ola bilir. Bəs hallanmaya səbəb olan əsas amillər nədir?
Bu sualın düzgün cavabı belədir:

1. fel və 2. önlük 

Beləliklə, indi isə isimlərin təkində və cəmində mövcud olan 5 hallanma növü ilə tanış olaq. Bunlardan 4-ü təkdə və 1-i isə cəmdə olur:

TƏKDƏ:

1.-qüvvətli hallanma
die starke Deklination

2.-zəif hallanma
die schwache Deklinatio

3.-qarışıq hallanma (buna xüsusi hallanma da deyirlər)
die gemischte Deklination (auch die Sonderdeklination)

4.-qadın cinsli isimlərin hallanması
— die weibliche Deklination

CƏMDƏ:

5.-isimlərin cəmdə hallanması
die Deklination im Plural

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 2 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *