Print

Немецкий язык, Наши друзья, знакомство

6 Bəyənmə Şərh yazmaq

Немецкий язык существительные всегда пишутся с заглавной буквы, даются в словаре в именительном падеже единственного числа – это их словарная форма. они сопровождаются определенным артиклем – особым словом, которое ставится перед существительным и показывают их род, число, падеж:

 • der – определенный артикль мужского рода, например: der Mann “муж, мужчина”
 • die [du]: – определенный артикль женского рода , например: die Frau “жена, женщина”
 • Das – определенный артикль среднего рода, например: das Kind” дитя, ребенок”

Во множественном числе все существительные , независимо от их рода, употребляются с определенным артиклем die [di] например: die Männer, die Kinder.

Артикль обычно безударен и произносится вместе с существительным как одно слово с ударением на ударном слоге существительного. Кроме определенного артикля в немецком языке имеется также неопределенный артикль.

Он произошел от числительного ein (eins) и употребляется перед существительными в единственном числе обычно при первом их упоминании в тексте: Das sind ein Mann, eine Frau und ein Kind. Далее эти существительные употребляются с определенным артиклем:Der Mann, die Frau und das Kind sind eine Familie. Die Familie ist klein. Во множественном числе неопределенный артикль не употребляется; Das sind Männer, Frauen und Kinder. Не используется артикль и при обозначении рода занятий, профессии и национальности в сочетании со связочным глаголом: Er ist Student. Sie ist Deutsche. 

 • Der Freund – друг, приятель
 • Das ist ein Freund – Это друг
 • Er ist mein Freund – Он мой друг
 • die Freunde – друзья, приятели
 • Wir sind Freunde – Мы друзья
 • die Freundin – подруга, приятельница
 • Das ist eine Frendin – Это подруга
 • Sie ist meine Freundin – Она моя подруга

Образование существительных женского рода от существительных  мужского рода с помощью суффикса -in, cр: der Freund – die Freundin. Множественное число существительных образуется часто путем добавления суффиксов – e, -en, ср: der Freunde, die Freundin, – die Freundinnen.

 • der Name – имя, фамилия
 • Wie ist dein Name? – Как тебя зовут?
 • Mein Name ist Ulrich Müller – Меня зовут Ульрих Мюллер
 • die Namen – имена, фамилии
 • Wie sind lhre Namen, meine Herren? – Как Ваши фамилии, господа?
 • der Vorname – имя
 • Mein Vorname ist Ulrich – моё имя – Ульрих
 • der Zuname – фамилия
 • Wie ist lhr Zuname? – как Ваша фамилия?
 • Mein Familienname ist Müller- Моя фамилия Мюллер
 • heiβen – звать, называется
 • Wie heiβt das auf Deutsch – Как это называется по-немецки?
 • Was heiβt das? – Что это значит?
 • Wie heiβt du? – Как тебя зовут?
 • Ich heiβe Uwe, Uwe Berger – меня зовут, Уве Бергер

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

5/5 - (2 votes)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: