Dərs 7.4 — Mübtəda budaq cümləsi

LEKTİON 7.4 – Der Subjektsatz

Mübtəda budaq cümləsi aş cümlənin mübtədası funksiyasını icra edir. Budaq cümlə baş cümləyə əsasən sual əvəzlikləri wer, was və dass (ki), ob  bağlayıcıları ilə birləşir.

Budaq cümlə baş cümlədən sonra və ya öndə gələ bilər.

Wer Sport treibt, wird selten krank.
Kim ki idmalna məşğul olur, nadir halda xəstələnir.

Uns interessiert, welche Sehenswürdigkeiten es in dieser Stadt gibt.
Bizi maraqlandırır ki, bu şəhərdə hansı görməli yerlər var.

Dass diese Arbeit sehr wichtig ist, ist klar.
Aydın məsələdir ki, bu iş vacibdir.

Ich weiß nicht, ob sie heute Zeit hat.
Mən bilmirəm ki, onun bu gün vaxtı varmı.

Əgər baş cümlə budaq cümlənin əvvəlində gəlirsə, bu zaman es və ya dass korellatlarından istifadə edilir:

Es wundert mich, warum du ihn nicht einladen willst.
Məni təəccübləndidirki, nə üçün məni dəvət etmək istəyirsən.

Es ist gut, dass du mich angerufen hast.
Yaxşıdır ki, sən mənə zəng etdin.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 0 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *