Print

İngiliscə hərəkət bildirən fellər

30 Bəyənmə Şərh yazmaq

Hərəkət növləri

 1. Hərəkət etmək – Двигать(ся) – move [muːv] 
 2. Dayanmaq – останавливать(ся) – stop [stɒp]
 3. Getmək / gəlmək – идти / ехать – go [gəʊ]
 4. Diyirlənmək – катить(ся) – roll [rəʊl]
 5. Sürüşmək – скользить – slide [slaɪd]
 6. Dönmək – Поворачивать(ся) – turn [tɜːn]
 7. Əyilmək – Гнуть – bend [bɛnd]
 8. Əl yelləmək – Махать рукой – wave [weɪv]
 9. Silkələmək – Трясти(сь) – shake [ʃeɪk]
 10. Yellənmək – Раскачиваться – swing [swɪŋ]
 11. Uçmaq – Лететь – fly [flaɪ]
 12. Sürünmək – Ползти – creep [kriːp]
 13. Üzmək – Плыть – swim [swɪm]
 14. Fırlanmaq – Вращаться – rotate [rəʊˈteɪt]
 15. Xizəkdə sürüşmək – Кататься на лыжах – ski [skiː]
 16. Konkidə sürüşmək – Кататься на коньках – skate [skeɪt]

upanddown

Yuxarı / aşağı hərəkəti

 1. Qaldırmaq – Поднимать – lift [lɪft]
 2. Yüksəlmə – Поднимать – raise [reɪz]
 3. Qalxmaq – Подниматься – rise [raɪz]
 4. Qalxmaq – Взбираться – climb [klaɪm]
 5. Qalxmaq – Восходить – ascend [əˈsɛnd]
 6. Endirmək – Опускать – lower [ˈləʊə]
 7. Batmaq – Опускаться – sink [sɪŋk]
 8. Düşmək – Ронять/падать – drop [drɒp]
 9. Yıxılmaq – Падать – fall [fɔːl]
 10. Enmək – Спускаться – descend [dɪˈsɛnd]

suret

Sürət

 1. Tələsmək – Спешить – hurry [ˈhʌri]
 2. Uçmaq – Лететь – fly [flaɪ]
 3. At belində getmək – Скакать / ехать – ride [raɪd]
 4. Qaçmaq – Бежать – run [rʌn]
 5. Sürünmək – Ползти – crawl [krɔːl]
 6. Gəzmək /Getmək – Идти / ехать – go [gəʊ]
 7. Gəzmək /Gəzişmək – Идти / гулять – walk [wɔːk]
 8. Sürəti qaldırmaq – Ускорять – speed up [spiːd ʌp]
 9. Tormozlamaq – Тормозить – brake [breɪk]
 10. Yavaşıtmaq – Замедлять – slow down [sləʊ daʊn]
 11. Sürünmək – Ползти – creep [kriːp]

Təqib etmək

 1. Sürmək – Гнать – drive [draɪv]
 2. Təqib etmək – Преследовать – pursue [pəˈsjuː]
 3. Qovub çatmaq – Догонять – catch up [kæʧ ʌp]
 4. Üstələmək – Перегонять – surpass [sɜːˈpɑːs]
 5. Arxada qoymaq – Оставлять позади – leave behind [liːv bɪˈhaɪnd]
 6. Qaçmaq – Убежать – escape [ɪsˈkeɪp]
 7. Qaçıb qurtulmaq – Спасаться бегством – flee [fliː]
 8. Tutmaq – Схватить – catch [kæʧ]
 9. Boyun qaçırmaq – Избегать – avoid [əˈvɔɪd]

Giriş və çıxış üzrə sikl hərəkətlər

 1. Başlamaq – Отправляться – start [stɑːt]
 2. Tərk etmək – Отправляться – leave [liːv]
 3. Yola düşmək – Отправляться – depart [dɪˈpɑːt]
 4. Çıxmaq – Выходить – go out [gəʊ aʊt]
 5. İrəliləmək – Продвигаться – advance [ədˈvɑːns]
 6. Qarşılamaq – Встречаться – meet [miːt]
 7. Rast gəlmək – Встречаться – come across [kʌm əˈkrɒs]
 8. İzləmək – Следовать – follow [ˈfɒləʊ]
 9. Getmək – Идти (вдоль) – go (along)
 10. Kəsişmək – Пересекать – cross [krɒs]
 11. Girmək (harasa) – Врезаться (в) – run (into) [rʌn] ([ˈɪntuː])
 12. Gəlmək – Приходить – come [kʌm]
 13. Gəlib çatmaq – Прибывать – arrive [əˈraɪv]
 14. Qayıtmaq – Возвращаться – return [rɪˈtɜːn]
 15. Daxil olmaq – Входить – go in [gəʊ ɪn]
 16. Daxil olmaq /daxil etmək – Входить / вводить – enter [ˈɛntə]
 17. Yanından keçmək / ötürmək – Проходить мимо / передавать – pass [pɑːs]
 18. Dönmək (sola) – Повернуть (налево) – turn (left) [tɜːn] ([lɛft])
 19. Çatmaq – Достигать – reach [riːʧ]
 20. Çatmaq – Достигать – attain [əˈteɪn]

01-duckling1[1]

Suda hərəkət

 1. Axmaq – Течь – flow [fləʊ]
 2. Üzmək – Не тонуть – float [fləʊt]
 3. Çimmək – Плавать – swim [swɪm]
 4. Suya baş vurmaq – Нырять – dive [daɪv]
 5. Suya dalmaq – Нырять – plunge [plʌnʤ]
 6. Batmaq – Погружаться – sink [sɪŋk]
 7. Batırmaq – Тонуть – drown [draʊn]
 8. Avarçəkmək – Грести – row [rəʊ]
 9. Yelkənlə üzmək – Идти под парусом – sail [seɪl]
 10. Meydana çıxmaq – Всплывать – emerge [ɪˈmɜːʤ]

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

5/5 - (1 vote)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: