Dərs 7.7 – Səbəb budaq cümləsi

LEKTİON 7.7 – der Bedingungssatz

Səbəb budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin səbəbini göstərməklə warum? «nə üçün?» sualına cavab verir. Budaq cümlə baş cümləyə weil «belə ki, ona görə ki» bağlayıcısı ilə qoşulur. Budaq cümlədə söz sırası adi qayda üzrədir (xəbər sonda).

Artıq səbəb məlumdursa budaq cümlə baş cümləyə da «belə ki,» bağlayıcısı birləşir və budaq cümlə öndə gəlir.

Da die Vorlesung nicht stattfindet, können wir eine Weile spazieren gehen.

Hələ səbəb məlum deyilsə və səbəb yeni informasiya kimi verilirsə budaq cümlə baş cümləyə weil «ona görə ki,» bağlayıcısı ilə birləşir və budaq cümlə baş cümlədən sonra gəlir. “Nə üçün?” sualına cavab verərkən müstəqil cümlə kimi də işlənilə bilər.

Leider kann ich nicht kommen, weil ich meine Schwester zur Bahn bringen muss.
Təssüf ki gələ bilmərəm, çünki bacımı dəmir yolu vazalına aparmalıyam.

Warum lernst du Deutsch? – Weil ich nach Deutschland fahren will.
Alman dilini nə üçün öyrənirsən? – Çünki Almaniyaya getmək istəyirəm.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 0 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *