Dərs 7.7 – Səbəb budaq cümləsi

LEKTİON 7.7 – der Bedingungssatz Səbəb budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin səbəbini göstərməklə warum? «nə üçün?» sualına cavab verir. Budaq cümlə baş cümləyə weil «belə ki, ona görə ki» bağlayıcısı ilə qoşulur. Budaq cümlədə…

8 Bəyənmə No comments