Prädikative Verwendung Des Adjektivs

Bei der prädikativen Verwendung des Adjektivs steht das Adjektiv hinter dem Nomen. In diesem Fall wird es nicht dekliniert. Es bleibt unverändert, weil das Adjektiv Teil des Prädikats ist. Dies ist immer…

9 Bəyənmə No comments

Dərs 4.4 – Müəyyən artikl

 LEKTION 4.4 – der bestimmte Artikel Müəyyən artikllər hər bir cins üçünt ə k d ə  Müəyyən artikl bütün cinslər üçün c ə m d ə der kişi cinsi die qadın cinsi das  orta cins  die bütün cinslər üçün  …

3 Bəyənmə No comments

Dərs 3.20 – Keçmişdə gələcək zaman

LEKTİON 3.20 –  Futurum II Bu zaman formasını başa düşmək üçün əvvəlcə gəlin azərbaycan dilində buna müvafiq olan bir nümunəyə müraciət edək. Gələcəkmiş babam mənim yanıma, Baxacaqmış allı-güllü bostanıma. Dərəcəkmiş,…

8 Bəyənmə No comments

Dərs 3.19 – Qəti qələcək zaman

LEKTİON 3.19 – FUTUR 1 Bu zaman forması azərbaycan dilində felin kökünə -acaq, -əcək, -yacaq, -yəcək şəkilçilərindən biri artırılmaqla düzəldilir. Məsələn: Mən təhsilimi Bakıda davam etdirəcəyəm. Alman dilində isə Futur I gələcək zaman forması şəkilçi…

7 Bəyənmə No comments

Dərs 3.18 – Keçmişdə keçmiş zaman

LEKTİON 3.18 – Plusquamperfekt Bu zaman formasının nə olduğunu, necə düzəldiyini və nə zaman işlənildiyini başa düşə bilmək üçün əvvəlcə azərbaycan dilindən çıxış edək. Belə bir cümlə yazaq: Mən evə gələndə,…

5 Bəyənmə No comments

Dərs 3.17 – İndiki bitmiş zaman

LEKTİON 3.17 – Perfekt Perfekt deyərkən fellərin “öyrəndim”, “aldım” və sair kimi zaman forması başa düşülür. Bu zaman formasını düzəltmək üçün biz 21-ci dərsdə keçdiyimiz 1. qaydalı fellər 2. qaydasız fellər bölgüsünü bir daha yadımıza salmalıyıq….

11 Bəyənmə 1 Comment

Dərs 3.16 – Bitməmiş keçmiş zaman

LEKTİON 3.16 –  İmperfekt Davamedici keçmiş zaman deyərkən fellərin “öyrənirdim”, “alırdım” və sair kimi zaman forması başa düşülür. Bu zaman formasının necə adlandırılması əsas şərt deyil, əsas şərt onu başa düşməkdir. Yəni indi Siz…

10 Bəyənmə 1 Comment

Dərs 3.15 – Alman dilində indiki zaman

LEKTİON 3.15 – das Präsens Alman dilinin Präsens zaman forması haqqında daha müfəssəl məlumat verməzdən əvvəl onu bildirim ki, 3-cü dərsimizdə biz alman dili şəxs sonluqları barəsində danışmışdıq. Məhz Präsens zaman formasının öyrənilməsində həmin dərsdə…

22 Bəyənmə No comments

Dərs 3.14 – Alman dilində zaman formaları

LEKTİON 3.1 – Das Tempus Zaman formalarından danışarkən demək lazımdır ki, ümumiyyətlə hərəkət ancaq üç zaman daxilində mövcuddur: 1. indiki zaman 2. keçmiş zaman 3. gələcək zaman Bu zamanlardan kənar hərəkət yoxdur. Amma grammatik…

25 Bəyənmə No comments

Dərs 3.13 – Qayıdış felləri

LEKTION 3.13 – die Reflexivverben Bu dərsimizdə alman dili qayıdış fellərin öyrənilməsinə başlayırıq. Alman dili qayıdış fellərini başa düşə bilmək üçün gəlin əvvəlcə azərbaycan dilində bunun nə olduğunu yadımıza salaq. Daha…

8 Bəyənmə No comments