Idioms in English Lesson 4

to take part in: to be involved in,  to participate in ( also: to be in on) Martin was sick and could not take part in the meeting yesterday. I…

30 Bəyənmə No comments

The Possessive/Genitive Case of the Noun – İsmin yiyəlik halı

Azərbaycan dilində ismin 6 halı olduğu halda ingilis dilində ismin cəmi 2 halı vardır: adlıq hal – the common case / the nominative case yiyəlik hal – the possessive case/…

237 Bəyənmə 1 Comment

Английский язык, придаточные предложения следствия

Придаточные предложения следствия выражают следствие, вытекающее из содержания главного предложения. Они присоединяются к главному предложению союзами such… that такой, что, so (…) that так что: The children made such a…

10 Bəyənmə 1 Comment

английский язык, сложное дополнение после глаголов

Конструкция ” сложное дополнение после глаголов to want – хотеть, to expect – ожидать, предполагать и выражения should like – хотелось бы. В английском языке существует конструкция называемая сложным дополнением….

6 Bəyənmə No comments

Будущие, Настоящие, Прошедшее время на английском языке

Дорогие Друзья! Сегодня я хочу Вам предоставить очень полезную и интересную тему времена: Будущие, Настоящие, Прошедшее, мне очень помогла эта памятка в изучении, я уверенна Вам она тоже пригодится.Обратите внимания…

6 Bəyənmə No comments

Род и число имен существительных

Ну что же Друзья продолжим наш Английский язык, вот несколько правил и полезной информации. В отличие от русского языка, большинство английских имен существительных не имеют грамматической категории рода, то есть…

11 Bəyənmə No comments

Дни недели и месяца на Английском языке

Дорогие Друзья! Сейчас вместе с Вами я хочу разобрать дни недели и месяца, конечно на Английском языке. Итак начнем: Weekday  Monday – Понедельник Tuesday– Вторник Wednesday – Среда Thursday –…

8 Bəyənmə No comments

English language

Сегодня я хочу еще немного вернуться к изучению Английского языка. Немного о самом языке. Английский язык возник в раннем Средневековье как язык части германских племен вторгшихся в Британию. Он стал…

17 Bəyənmə No comments

Dil öyrənənləri ruhlandıracaq 10 ən məşhur sitat

Hansı dili öyrənirsən öyrən – İngilis, Alaman, Rus və s. optimist qalmaq çox çətindir. Çünki nə qədər oxuyursan, öyrənirsən, əzbərləyirsən bitmir ki bitmir. Language Mag bütün dil öyrənənləri ruhlandıracaq 10…

8 Bəyənmə No comments

Qırmızı Papağın nağılı

Əziz oxucular. Bu gün sizlərə hamımızın uşaqlıqdan bəri çox sevdiyimiz Qırmızı Papaqlı qızın nağılının iki dildə: İngilis və Azərbaycan dillərində paylaşacam. İngilis dili versiyanı www.bilingual.ru, azərbaycanca versiyasını isə meneviservetimiz.az saytlarından götürərək təqdim…

112 Bəyənmə 3 Comments