Print

Ingiliscə Emosiyalar

6 Bəyənmə Şərh yazmaq

Language Mag olaraq bu gün sizlərə yeni siyahı təqdim edirik. Bu siyahıda siz İngilis dilində və müvafiq olaraq həm rus  həmdə azərbaycan dilində tərcümə olunmuş bütün emosiyonal halları biləcəksiniz. Nə az nə çox düz 70 söz! Uğurlar!

🙄

 1. aggressive – [əˈɡresɪv] агрессивный, враждебный – aqressiv, düşmən
 2. agonized – [ˈæɡənaɪzd] отчаянный – ümidsiz
 3. anxious – [ˈæŋkʃəs] озабоченный, тревожный – fikirli, həyəcanlı
 4. apologetic – [əpɒlədʒˈetɪk] виноватый, извиняющийся – günahkar, bağışlanan
 5. arrogant – [ˈærəgənt] надменный, высокомерный – lovğa, təkəbbürlü
 6. bashful – [bˈæʃfʊl] робкий, застенчивый – utancaq, cəsarətsiz
 7. blissful – [blˈɪsfl] счастливый, блаженный – xoşbəxt, bəxtəvər
 8. bored – [bɔ:d] скучающий – darıxan
 9. cautious – [kˈɔːʃəs] осторожный, осмотрительный – ehtiyatlı
 10. cold – [kəuld] неприветливый, безучастный – soyuq, hissiz
 11. concentrating – [ˈkɔnsəntreɪtin] сосредоточенный – fikrini toplamış
 12. confident – [ˈkɔnfɪdənt] уверенный, самонадеянный – inamlı, özünə güvənən
 13. curious – [ˈkjuərɪəs] любопытный – maraqlı
 14. demure – [dɪmjˈʊəː] скромный, сдержанный – təvazökar, təmkinli
 15. determined – [dɪˈtə:mɪnd] решительный – qəti
 16. disappointed – [ˌdɪsəˈpɔɪntɪd] разочарованный – məyus olan
 17. disapproving – [ˈdɪsəˈpru:vin] неодобрительный – bəyənilməz
 18. disbelieving – [ˈdɪsbɪˈli:vin] неверующий / скептик – imansız / skeptik
 19. disgusted – [dɪsgˈʌstɪd] недовольный, раздражённый, чувствующий отвращение – narazı, nifrət duyan
 20. distasteful – [dɪsˈteɪstful] неприятный – xoşagəlməz
 21. eavesdropping – [ˈiːvzdrɒpɪŋ] подслушивающий – pusan
 22. ecstatic – [ɛkstˈætɪk] восторженный, в экстазе – coşqun, ekstazda
 23. enraged – [ɪnrˈeɪːdʒd] взбешенный, разъяренный – hirsli, qəzəbli
 24. envious – [ˈenvɪəːs] завистливый – paxıl
 25. exasperated – [ɪgzˈæspərɛɪːtɪd] раздражённый, выведенный из себя – Özündən çəkilmiş
 26. exhausted – [ɪɡˈzɔ:stɪd] изнурённый, измученный – əldən düşmüş
 27. frightened – [ˈfraɪtnid] – напуганный, испуганный – Sarsılmış, qorxmuş
 28. frustrated – [frʌstrˈeɪːtid] расстроенный, разочарованный – həyəcanlanmış, məyus olan
 29. grieving – [ɡri:vin] огорчённый, убитый горем – məyus
 30. guilty – [ˈɡɪltɪ] виновный, виноватый – müqəssir, günahkar
 31. happy – [ˈhæpɪ] счастливый, довольный – xoşbəxt, məmnun
 32. horrified – [hˈɒrɪfaɪːd] шокированный, в ужасе – toxunulmuş, dəhşət içində
 33. hot – [hɔt] разгорячённый, пылкий – dəliqanlı
 34. hangover – [ˈhæŋˌəuvə] с похмелья – sərxoşluqdan sonra süstlük
 35. hurt – [hə:t] оскорблённый, пострадавший – yaralı
 36. hysterical – [hɪsˈterɪkəl] – истеричный – əsəbi
 37. indifferent – [ɪnˈdɪfrənt] безразличный – biganə
 38. idiotic – [ˌɪdɪˈɔtɪk] идиотский, дурацкий – axmaq
 39. innocent – [ˈɪnəsənt] невинный, наивный, простак – məsum, sadəlövh, avam
 40. interested – [ˈɪntrɪstɪd] заинтересованный, внимательный – maraqlı, diqqətli
 41. jealous – [ˈdʒeləs] ревнивый – qısqanc
 42. joyful – [ˈdʒɔɪful] радостный – sevincli, şən
 43. loaded – [ˈləudɪd] нагруженный, обременённый чем-либо – yüklü
 44. lonely – [ˈləunlɪ] уединённый, одинокий – tənha
 45. lovestruck – [lˈʌvɛstrʌk] безумно влюбленный – dəlicəsinə aşiq
 46. meditative – [mˈedɪtətɪv] задумчивый – fikirli
 47. mischievous – [mˈɪstʃɪvəs] вредный, озорной, непослушный –  dəcəl, nadinc
 48. miserable – [ˈmɪzərəbl] несчастный, жалкий, презренный – bədbəxt, rəzil, mənfur
 49. negative – [ˈneɡətɪv] негативный, недоброжелательный – mənfi, bədxah
 50. obstinate – [ˈɒbstɪnət] упрямый, настойчивый – tərs, inadkar
 51. optimistic – [ˌɔptɪˈmɪstɪk] оптимистичный, жизнерадостный – nikbin, həyatsevər
 52. pained – [peɪnd] страдальческий, огорчённый, обиженный – əzablı, incimiş
 53. paranoid – [pˈærənɔɪːd] параноик, не в своём уме – öz ağlında deyil, paranoik
 54. perplexed – [pəplˈekst] растерянный, озадаченный – çaşqın, çaşdırılmış
 55. prudish – [prˈuːdɪʃ] ханжеский, лживый, неискренний – riyakar, yalançı, ikiüzlü
 56. puzzled – [ˈpʌzlid] недоуменный, озадаченный – anlaşılmaz, çaşdırılmış
 57. egretful – [rɪˈɡretful] раскаивающийся, полный сожаления –  tövbə edən, tam təəssüf
 58. relieve – [rɪˈli:vid] облегчённый, разгруженный – boşaldılmış, rahatlaşmış
 59. sad – [sæd] печальный, грустный – kədərli, qəmli
 60. satisfied – [ˈsætɪsfaɪd] удовлетворённый – razı
 61. shocked – [ʃɔkt] шокированный, потрясённый – toxunulmuş
 62. sheepish – [ʃˈiːpɪʃ]1) застенчивый, робкий; 2) глуповатый  – Utancaq, çəkingən, gictəhər
 63. smug – [smˈʌg] самодовольный – məğrur
 64. surly – [sˈɜːli] угрюмый, хмурый – qaraqabaq, tutqun
 65. surprised – [səˈpraɪzid] удивлённый, изумлённый – təəccüblənmiş
 66. suspicious – [səspˈɪʃəs] подозрительный – şübhəli
 67. sympathetic – [ˌsɪmpəˈθetɪk] 1) сочувствующий; 2) симпатичный – Ürəyi yanan, yaraşıqlı
 68. thoughtful – [θɔ:tful] вдумчивый, погруженный в размышления – ağıllı, dərin düşüncələrə dalan
 69. undecided – [ˈʌndɪˈsaɪdɪd] нерешительный, неуверенный – cəsarətsiz, qətiyyətsiz
 70. withdrawn – [wɪðdrˈɔːn] замкнутый, ушедший в себя – Qapalı, özünə qapanmış

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

2.7/5 - (4 votes)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: