Print

Грамматика,род имени существительного

30 Bəyənmə Şərh yazmaq

В отличие от русского языка, итальянские имя существительное имеет только два рода: мужской (m) и женский ( f). Для большинства итальянских существительных характерны следующие окончания:

м.р (m)

 • – o: giorno -день, amico – друг, libro – книга
 • -e: signore – синьор, studente – студент

ж.р (f) 

 • -e: arte – искусство, parete – стена
 • -a, a: amica – подруга, citta – город

Род имен существительных в итальянском и русском языках часто не совпадает (особенно у неодушевленных существительных).

Неопределенный артикль единственного числа 

Показатели рода, числа, определенности/ неопределенности, частичности итальянского существительного является также артикль.

Неопределенный артикль мужского рода.

uno – употребляется перед существительными мужского рода, начинающимися с s+ согласный, я (х, y,j): uno spettacolo – спектакль,  uno studente – студент, uno scolaro – школьник, un giorno – день, un medico – врач, un amico – друг, un ingegnere- инженер.

Неопределенный артикль женского рода.

una – перед любыми согласными: una citta – город, una  studentessa – студентка, una maestra – учительница:

un – перед гласными: un’amica – подруга, un’idea – идея, un’universita -университет, un’ora – час

Употребление неопределенного артикля.

Неопределенный артикль употребляется:

 • когда предмет (лицо, и т.д) неизвестен, либо упоминается впервые в данном контексте: uno studente – студент ( какой-то, некий, неизвестный); uno studente – студент ( какой-то, некий, неизвестный);
 • когда существительное употребляется с определением:

Venezia e una bella citta – Венеция – красивый город; Maria e una brava studentessa – Мария хорошая студентка;

 • В единственном числе неопределенный артикль совпадает с числительным  один (одна): una citta –  один город, un libro – одна книга, una studentessa – одна студентка.

Словарь – Vocabolario

 • Buon giorno – [буон джорно] – Добрый день! Здравствуйте!
 • Come ti chiami? -[комэ ти кьями ] – Как тебя зовут?
 • Come si chiama (Lei)? -[комэ си кьяма (Лей)] Как вас зовут?
 • Mi chiamo -[ми кьямо] Меня зовут…
 • Io sono di Venezia -[йё  соно ди венеция] – я есть из Венеции, я венецианец
 • sono -[соно ] – 1-е лицо ед. числа глагола связки essere – быть
 • Venezia e una bella citta -[э уна бэлла читта] – Венеция есть красивый город
 • citta -[читта ] – город
 • chi -[ки] – кто
 • chi e ?- [ки э ] – Кто есть? т.е Кто это,
 • io [йё] – я
 • Lei – [лэй] -вы
 • Che cos’e? -[кэ коз э] Что (это) есть? т.е Что это?
 • parlare – [парларэ] – говорить, разговаривать
 • Lei parla italiano ? -[лэй парла итальяно] -Вы говорите по итальянски
 • Piacere! -[пьячэрэ] очень приятно!
 • Molto piacere! -[мольто пьячэрэ] – Очень приятно!
 • Scusi -[скузи] – Извините! (при общении к одному лицу)
 • Bravo! – молодец! (при обращении к лицу мужского пола)
 • no – [ но ] – нет

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

5/5 - (1 vote)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: