Dərs 7.3 – Əmr cümləsi

LEKTİON 7.3 – der Befehlsatz Əmr cümləsi bir şəxsin digərinə aşağıda verilən qaydada müraciət formasını bildirir: 1. Amiranə şəkildə / ərklə: 2. Amiranə şəkildə / ərklə: 3. Xahiş formasında: 4. Başlanğıca…

11 Bəyənmə No comments