Dərs 3.20 – Keçmişdə gələcək zaman

LEKTİON 3.20 –  Futurum II Bu zaman formasını başa düşmək üçün əvvəlcə gəlin azərbaycan dilində buna müvafiq olan bir nümunəyə müraciət edək. Gələcəkmiş babam mənim yanıma, Baxacaqmış allı-güllü bostanıma. Dərəcəkmiş,…

8 Bəyənmə No comments