Sual cümləsi

Sual məqsədi ilə işlədilən cümləyə sual cümləsi deyilir. Sual cümləsi məlumat almaq və ya hər hansısa bir məlumatı dəqiqləşdirmək məqsədi ilə işlədilir. Məsələn, Füzuli harada anadan olmuşdur? Azərbaycan cümhuriyyəti neçənci…

56 Bəyənmə 2 Comments

Dərs 2.4 – Alman dilində sual əvəzlikləri

LEKTİON 2.4 – Die Fragepronomen Bu dərsimizdə alman dili sual əvəzliklərinin öyrənilməsinə başlayırıq. Alman dili sual əvəzliklərini başa düşə bilmək üçün gəlin əvvəlcə azərbaycan və alman dili sual əvəzliklərinin qarşılıqlı cədvəlinə nəzər…

13 Bəyənmə No comments