Siz buradasız
Imtahan komissiyasını valeh edəcək 100 söz! Ingilis Dili 

Imtahan komissiyasını valeh edəcək 100 söz!

Bu yazımızda sizə İngilis dilinin Advanced səviyyəsində işlədilən və IELTS, TOEFL, Cambridge CAE və CPE kimi imtahanlarda aktiv istifadə edilən 100 sözü təqdim edirik. Bundan başqa 4-cü kürs İngilis dili Tərcümə və Filologiya fakültələri üçün də yardımçı olacağını düşünürük. 1. aberration (n.) something that differs from the norm Example: In 1974, Poland won the World Cup, but the success turned out to be an aberration, and Poland have not won a World Cup since. 2. abhor (v.) to hate, detest Example: Because he always wound up getting hit in the head…

Ətraflı
The Relationship Between Sounds and Words in Language Maraqlı Məlumatlar 

The Relationship Between Sounds and Words in Language

It is a long established characteristic of natural human language that the relationship between the sounds that make up a word and the meaning behind that word is arbitrary. Since Swiss linguist Ferdinand de Saussure postulated the arbitrary nature of signs the nonexistent relationship between signifier and signified was considered an universal property of human language. The onomatopoeia is often sited as an argument against Saussure’s idea because these words directly represent their meaning through sound. In a recent study, titled Iconicity can Ground the Creation of Vocal Symbols, a group…

Ətraflı
İngiliscə hərəkət bildirən fellər Ingilis Dili 

İngiliscə hərəkət bildirən fellər

Hərəkət növləri Hərəkət etmək – Двигать(ся) – move [muːv]  Dayanmaq – останавливать(ся) – stop [stɒp] Getmək / gəlmək – идти / ехать – go [gəʊ] Diyirlənmək – катить(ся) – roll [rəʊl] Sürüşmək – скользить – slide [slaɪd] Dönmək – Поворачивать(ся) – turn [tɜːn] Əyilmək – Гнуть – bend [bɛnd] Əl yelləmək – Махать рукой – wave [weɪv] Silkələmək – Трясти(сь) – shake [ʃeɪk] Yellənmək – Раскачиваться – swing [swɪŋ] Uçmaq – Лететь – fly [flaɪ] Sürünmək – Ползти – creep [kriːp] Üzmək – Плыть – swim [swɪm] Fırlanmaq – Вращаться – rotate [rəʊˈteɪt] Xizəkdə sürüşmək – Кататься на лыжах – ski [skiː] Konkidə sürüşmək –…

Ətraflı
Heyvanların səsləri Ingilis Dili Uşaqlar üçün 

Heyvanların səsləri

İngiliscə heyvanların səslərin sözlərini bilirmisiniz? Bu gün sizlərlə İngilis dilində 10 heyvanın səslərinin necə adlandırıldığını paylaşacayam. A dog barks. – İt hürür. A lion roars. – Şir guruldayır. A frog croaks. – Qurbağa qarıldayır. A pig grunts. – Donuz mızıldanır. A cock crows. – Xoruz banlayar. An elephant trumpets. – Fil trubalanır. A lamb bleats. – Quzu mələyir. A mouse squeaks. – Siçan xırçıldayır. A horse neighs. – At kişnəyir. A cow lows. – İnəy möyüldəyir. Bəs digər heyvanların səsləri İngiliscə necə adlanır?

Ətraflı
Küçədə rastlaşacağınız adlar Uşaqlar üçün 

Küçədə rastlaşacağınız adlar

Language Mag uşaqlar üçün maraqlı bir şəkil paylaşır. Küçədə olarkən müxtəlif əşyalar görürük, lakin onların adlarını İngiliscə bilmirik. Gəlin həmin sözləri birlikdə öyrənək. station – [ˈsteɪʃən] – stansiya luggage – [ˈlʌgəʤ] – yük, baqaj school – [skul] – məktəb chemist – [ˈkɛmɪst] – əzcaçı bus – [bʌs] – avtobus bike – [baɪk] – velosiped bus-stop – [bʌs-stɑp] – avtobus dayanacağı flower-shop – [ˈflaʊər-ʃɑp] – gül dükanı postman – [ˈpoʊstmən] – poçtalyon moped – [ˈmoʊpɛd] – moped church – [ʧɜrʧ] – kilsə policeman – [pəˈlismən] – polis letter-box – [ˈlɛtər-bɑks] – poçt qutusu traffic-light – [ˈtræfɪk-laɪt] – işıqfor car – [kɑr] – avtomobil greengrocer – [grinˈgroʊsər] – göyərti satan butcher…

Ətraflı
Ingilis Dilində müxtəlif sual sözləri və ifadələr Ingilis Dili 

Ingilis Dilində müxtəlif sual sözləri və ifadələr

Language Mag bu günə olan sonuncu paylaşımı sizinlə paylaşır. İngilis dilində sual sözləri və ifadələri danışıq dilində sizə çox lazım ola bilər. Odur ki, diqqətlə oxuyub yadda saxlayın və paylaşmağı unutmayın: Where? – Где? Куда? – Hanı? Hara? Why? – Почему? Зачем? – Niyə? How? – Как? – Necə? Whom? – Кого? Кому? – Kimə?  When? – Когда? – Nə vaxt? Which? – Который? – Hansı? Who? – Кто? – Kim? Whose? – Чей? – Kimin? What? – Что? Какой? – Kim? Hansı? What has happened? – Что случилось? – Nə baş verib? What do you…

Ətraflı
İngilis dilində diskussiya və mübahisə üçün faydalı ifadələr. Ingilis Dili 

İngilis dilində diskussiya və mübahisə üçün faydalı ifadələr.

İngilis dilində müxtəlif diskussiyalarda iştirak edirsiniz? Mübahisəniz daha da maraqlı olması üçün aşağıdakı ifadələrdən istifadə edə bilərsiniz: Ask me another – Спроси что полегче! – Asan bir şey soruş! eat one’s words – взять слова обратно – Sözümü geri qaytarıram Enough of it – Довольно об этом – Bu haqda bəsdir daha go into details – вдаваться в детали – Xırdalığına kimi getmək I don’t care – Меня не волнует – Mənə maraqlı deyil I have no idea – Понятия не имею – Bilmirəm I mean it! – Я серьёзно – Mən ciddiyəm…

Ətraflı
Sizin bu fellərdən xəbəriniz varmı? Ingilis Dili 

Sizin bu fellərdən xəbəriniz varmı?

Language Mag heyyəti olaraq sizlərə mütəmadi olaraq İngilis dilinin luğət ehtiyatından sözlər paylaşacağıq. Paylaşılan bütün sözləri yadda saxlamağı və ən azından bir cümlədə istifadə etməyi məsləhət edirik. İngilis Dilində sərbəst danışmağın ən önəmli sirlərindən biri luğət bazasının genişləndirilməsindədir. Odur ki, çalışın hər gün heç olmasa 5 yeni söz öyrənib danışıq leksikonunda istifadə edəsiniz! abandon – оставлять, покидать – tərk etmək abash – смущать – utandırmaq adjust – приспосабливаться – uyğunlaşmaq adorn – украшать, приукрашивать – bəzəmək aggregate – собирать в одно целое – birləşdirmək anticipate – предчувствовать – qabaqcadan hiss etmək argue – утверждать (как…

Ətraflı
Translate »