Print

Dərs 9 – Saylar, Miqdar sayları

22 Bəyənmə 2 Şərh

LEKTION 9 – Die Zahlen und Grundzahlwörter (Kardinalia)

Alman diulində saylar azərbaycan dilində olduğu kimi iki qrupa bölünür:

Miqdar sayları
Sıra sayları

Bundan başqa alman dilində sayların tarix forması da mövcuddur ki, burada xüsusi oxunma qaydaları istifadə edilir.

Alman dilində də miqdar sayları “0” – dan “9”-a dək rəqəmlərin müxtəlif kombinasiyasından düzəlir. Aşağıdakı cədvələ diqqət yetirək:
10-dan 20-yədək olan rəqəmlər içərisində  11 və 12 rəqəmlərinin yazılışı və deyilişi xüsusi haldır.
13-dən başlayaraq 19 daxil rəgəmlərin düzəldilməsi isə 3-dən başlayaraq 9-a kimi təkliklə + zehn, yəni  on sözünün artırılması ilə düzəlir. 17 rəqəmini oxuyarkən və yazarkən diqqətli olun. Bu rəqəm siebenzehn deyil, siebzehn kimi yazılır və oxunur.

1   eins
2   zwei
3    drei
4   vier
5   fünf
6   sechs
7    sieben
8    acht
9   neun
10   zehn
11   zwölf 
12   zwölf 
13   dreizehn

14   vierzehn
15   fünfzehn
16   sechszehn
17   siebzehn
18   achtzehn
19   neunzehn

İndi isə 20-dən 100-dək olan rəqəmlər sırasına baxaq.
Bu rəqəmlər sırasında 21-dən başlayaraq rəqəmlər sağdan sola (sondan əvvələ) başlayaraq əvvəlcə təklik, yəni ein, sonra und, daha sonra isə onlug, yəni zwanzig oxunur. 70 rəqəmini oxuyarkən və yazarkən diqqətli olun. Bu rəqəm siebenzig deyil,siebzig kimi yazılır və oxunur.

20   ZWANZIG
21   einundzwanzig
22   zweiundzwanzig
23    dreiundzwanzig
24   vierundzwanzig
25   fünfundzwanzig
26   sechsundzwanzig
27    siebenundzwanzig
28    achtundzwanzig
29   neunundzwanzig
30   dreißig
31   ein unddreißig
32   zweiunddreißig
39   neununddreißig
40   vierzig
41   einundvierzig
50   fünfzig
60   sechszig
70   siebzig
80   achtzig
90   neunzig
99   neunundneunzig

İndi isə 100-dən 1000-dək olan rəqəmlər sırasına baxaq.
Bu rəqəmlər sırasında 101-dən başlayaraq rəqəmlər sağdan sola (sondan əvvələ) oxunur. Əvvəlcə yüzlük, yəni einhundert, sonra təklik, daha sonra isə, əgər varsa, yuxarıda izah edilən qaydada onluq oxunur.

100   einhundert
101   einhunderteins
102   einhundertzwei
103   einhundertdrei
104   einhundertvier
105   einhundertfünf
106   einhundertsechs
107   einhundertsieben
108   einhundertacht
109   einhundertneun
110   einhundertzehn
111   einhundertelf
112   einhundertzwölf
113   einhundertdreizehn
114   einhundertvierzehn
120   einhundertzwanzig
129   einhundertneunundzwanzig
200   zweihundert
300   dreihundert
400   vierhundert
500   fünfhundert
600   sechshundert
700   siebenhundert
800   achthundert
900   neunhundert
999   neunhundertneunundneunzig

İndi isə 1000-dən sonrakı rəqəmlər sırasına baxaq.
Bu rəqəmlər sırasında əvvəlcə minlik, yəni eintausend, sonra yüzlük, daha sonra təklik, lap sonda isə onluq oxunur.

1000   eintausend
1001   ein tausendein
1009   eintausendneun
1010   eintausendzehn
1019   ein tausendneunzehn
1100   eintausendhundert
1120   eintausendeinhundertzwanzig
1900   eintausendneunzig
1999   eintausendneunundneunzig
2000   zweitausend

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

5/5 - (1 vote)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

2 comments

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: