Dərs 4.2 – İsimlərin cins kateqoriyası

LEKTİON 4.2 – das Geschlecht der Substantive Azərbaycan dilində isimlərin cinsindən danışılarkən yalnız bioloji cins, yəni yalnız canlı isimlər üçün “erkək” və“dişi” anlayışları başa düşülür. Alman dilində isə bir sıra digər dillərdə olduğu kimi…

11 Bəyənmə No comments