Dərs 1.3 – Diftonq

LEKTION 1.3 – der Diphthong

Bundan başqa alman dilində həm də 5 diftong da mövcuddur.
Diftong nədir?
Diftong iki hərfin birləşərək ikitərkibli bir səs əmələ gətirməsi hadisəsidir.

Bunlar aşağıdakılardır: /ei/, /ai/, /eu/, /äu/, /au/

/ei/ – { ay }
Məsələn:
mein – mənim,
dein – sənin,
sein – onun,
kein – heç bir və s.

/ai/ – { ay}
Məsələn:
Mai – may.

/eu/ – { oy }
Məsələn:
heute – bu gün,
neun – doqquz və s.

/äu/ – { oy }
Məsələn:
Häuser – evlər,
läuft – qaçır və s.

/au/ – { au }
Məsələn:
Bau – tikinti,
kauen – çeynəmək və s.

Diqqət əlavə olaraq onu da bilmək lazımdır ki, /e/ hərfi /i/ hərfindən sonra, yəni /ie/ birləşməsi şəklində rast gələrsə bu zaman /e/ hərfi oxunmur. Məsələn:

si/e/ – o (qadın),
wi/e/ – necə,
si/e/ben – yeddi və s.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 2 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *