Dərs 3.14 – Alman dilində zaman formaları

LEKTİON 3.1 – Das Tempus Zaman formalarından danışarkən demək lazımdır ki, ümumiyyətlə hərəkət ancaq üç zaman daxilində mövcuddur: 1. indiki zaman 2. keçmiş zaman 3. gələcək zaman Bu zamanlardan kənar hərəkət yoxdur. Amma grammatik…

25 Bəyənmə No comments