Dərs 2.2 – Alman dilində işarə əvəzlikləri

LEKTİON 2.2 – die Demonstrativpronomen Bu dərsimizdə alman dili işarə əvəzliklərinin öyrənilməsinə başlayırıq. İşarə əvəzliklərindən istifadə edərkən həmin əvəzliklərin deyilişi mütləq barmaq və ya baş hərəkətləri ilə də müşayət edilir. Alman…

14 Bəyənmə No comments