Dərs 2.5 – Alman dilində nisbi əvəzliklər

LEKTİON 2.5 – Relativpronomen Nisbi əvəzlik anlayışı azərbaycan dilinə aid olan əlamət deyil. Rus dilində və bəzi digər dillərdə buna daha çox rast gəlinir. Nisbi əvəzliyin nə olduğunu başa düşmək üşün azərbaycan dilində…

10 Bəyənmə No comments