Dərs 4.14 – Isimlərin qarışıq hallanması

LEKTION 4.14 – die gemischte Deklination der Substantive İsimlərin qarışıq hallanması deyərkən qüvvətli və zəif hallanmnın qarışığı başa düşülür. Yəni bu hallanma növünə aid olan isimlər müxtəlif hallarda eyni zamanda qüvvətli…

1 Bəyənmə No comments

Dərs 4.13 – Isimlərin zəif hallanması

LEKTİON 4.13 – die schwache Deklination der Substantive İsimlərin zəif hallanmasına yalnız bir sira konkret sonluqlarla bitən və əsasən canlıları göstərən kişi cincli isimlər daxildir. Misal üçün: а) -e sonluğu ilə bitən kişi…

7 Bəyənmə 1 Comment

Dərs 4.12 – Isimlərin qüvvətli hallanması

LEKTİON 4.12 – die starke Deklination der Substantive İsimlərin qüvvətli hallanmasına das Herz -ürək sözü istisna edilməklə bütün orta cinsli isimlər və kişi cinsli isimlərin əksəriyyəti daxildir. Bu hallanma qrupuna aid olan isimlərin…

3 Bəyənmə No comments