Нужно сделать (-ası). Imiş -повествовательный; Miş – оказывается

Сегодня  мы узнаем, как в азербайджанском языке выражается необходимость,  эквивалентно русскому  «Нужно». Такого рода необходимость передается, помимо слова Lazım, еще и суффиксами -Ası, Əsi – прибавляемых к корню глаголов ….

55 Bəyənmə 1 Comment

Азербайджанский язык, (-ası) İmiş повествовательный; Miş – оказывается

a’lın -лоб saç -волосы saq’qal -борода qaş – бровь do’daq – губы bığ- усы a’ğız – рот kip’rik – ресницы müraci’ ət etmək – обращаться məqa’lə – статья sən ‘demə…

9 Bəyənmə No comments

İdi, imiş və isə hissəciklərinin başqa nitq hissələri ilə işlədilməsi

Fel şəkillərinin hekayə, rəvayət və şərtini əmələ gətirən idi, imiş, isə hissəcikləri yalnız fellərə deyil, feldən başqa da nitq hissələrinə, xüsusən, isim, sifət, say və əvəzliklərə, bəzən də zərfə artırılır….

180 Bəyənmə 5 Comments