Dərs 4.6 – Hal Kateqoriyaları

LEKTİON 4.6 – die Fälle Hal kateqoriyası nədir? – Hal kateqoriyası dedikdə isimlərin müxtəlif hallarda olması başa düşülür. İsimlər niyə müxtəlif hallarda olurlar? – İsimlər müxtəlif hallarda olmasına alman dilində yalnız 2 (iki)…

8 Bəyənmə No comments

Dərs 4.2 – İsimlərin cins kateqoriyası

LEKTİON 4.2 – das Geschlecht der Substantive Azərbaycan dilində isimlərin cinsindən danışılarkən yalnız bioloji cins, yəni yalnız canlı isimlər üçün “erkək” və“dişi” anlayışları başa düşülür. Alman dilində isə bir sıra digər dillərdə olduğu kimi…

11 Bəyənmə No comments

Dərs 4 – Alman dilində İsim

LEKTİON 4 – Substantiv İsim – konkret və mücərrədliyində olan canlı və cansız varlıqların adıdır. Uyğun oilaraq kim? və nə? suallarından birinə cavab verir. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq alman dilində bütün isimlər, yəni canlılar və cansızlar,…

15 Bəyənmə No comments