Dialektologiya. Azərbacan dilinin quruluşu və tarixi haqqında

Mətbuatda, radio – televiziyada, kitablaarda, əsasən, ədəbi dildən istifadə olunur. Ancaq cəmiyyətdə ədəbi dildən başqa müəyyən ərazilərlə bağlı dilo variantları, məhəlli dil xqsusiyyətləri də  mövcuddur. Həmin yerli-məhəlli danışığa dialekt və…

8 Bəyənmə No comments